For medlemmer

Er du ikke medlem endnu...

…men er endt på disse sider, så kig under Kom med i topmenuen, og har du spørgsmål, så kontakt os.

Hvad vi vil, hvordan og hvorfor?

Gennem 2022 og 2023 har bestyrelsen i samarbejde med medlemmerne arbejdet med at beskrive foreningens og galleriets mission, vision og værdier

Vision: 

 • At være kendt som et seriøst udstillingssted for dansk nutidskunst med vægt på andelstanken og bredde i kunsten 
 • At være til glæde og gavn for alle med interesse for kunst, events og fællesskaber 
 • At være et attraktivt udstillingssted for alle typer af kunstnere og kunsthåndværkere 

Mission: 

 • Etablering af fyldte udstillinger med et smukt helhedsindtryk.   
 • Gennem intensiv PR og professionel modtagelse af gæster at tiltrække kunstinteresserede .
 • Gennem intensiv PR at udbrede kendskabet til vores galleri blandt kunstnere og kunstinteresserede i hele landet   
  – og på sigt måske også udenfor landet.    
 • Gennem PR og informationsmateriale at udbrede/tydeliggøre kendskabet til udstillinger, events og vores fællesskabstanke  
 • Gennem professionel håndtering af opgaver og udfordringer at opretholde en rentabel drift. 

Værdier  

 • Fællesskab:  fælles ansvarsfølelse, pålidelighed, dialog, åbenhed og samarbejde, plads til alle,  
 • Kvalitet:  i udstillingernes fremtoning, i cafeens salg, i modtagelsen af gæster, i husets fremtrædelse,   
 • Respekt:  For hinanden, for gæsterne, for stedet, for opgaverne, acceptere og følge fælles regler 
 • Engagement:  Inspiration, glæde, egen udvikling samt forståelse for, hvad det vil sige at være en del af en forening.  

Galleri Langager
Det gamle Mejeri
Ryet 13, Helnæs
5631 Ebberup

CVR: 39045656

gallerilangager@gmail.com

Kunst i Det gamle Mejeri