For medlemmer > Brug af værksted

Brug af værksted

Værkstedet kan benyttes af A-medlemmer:
Du kan se i galleriet kalender nederst på siden om nogen har booket værkstedet.
Kommer du alene behøver du ikke booke værkstedet, men tjek i kalenderen om der er ledigt.
Det koster 10 kr. pr. person at bruge værkstedet en dag. Beløbet går til dækning af lys, vand, varme og vedligeholdelse. Kom pengene i den aflåste kasse/postkasse i værkstedet. Vil du donere et beløb til værkstedet skal det også i postkassen.

Er I flere medlemmer, der ønsker at benytte værkstedet sammen?
Tjek kalenderen nederst på siden. Hvis I som gruppe ønsker at benytte værkstedet skal I lave en reservation i kalenderen ved at sende en mail til galleriet med dato og hvor mange I er.  På den måde er I sikre på, at der er plads til jer. Én af jer reserverer og er ansvarlig.
Vi forventer at I bidrager med et beløb til driften på samme måde som ovenfor.

Gæster
Du må gerne have gæster med i værkstedet, men det er altid dig som A-medlem der har ansvaret.

Keramikovnen
Keramikovnen må kun betjenes af et medlem, der har erfaring med at brænde keramik. Sonja Blytsø har sat sig ind i brugen af ovnen og er ansvarlig for ovnen, så ønsker du selv at stå for en brænding så kontakt Sonja først. Kun personer godkendt af Sonja Blytsø kan har ansvar for brændinger og brug af ovnen.
Ved brug af keramikovnen gælder samme regler om at booke ovnen i kalenderen.

I må gerne være flere om at dele ovnen til en brænding men ét A-medlem er ansvarlig for betaling af hele brændingen og afregner selv med de øvrige. 
Måleren ved keramikovnen aflæses ved start og slut, og  de to aflæsninger mailes til gallerilangager@gmail.com.
Den ansvarlige betaler kr. 3,00 pr. kWh til galleriets konto
0828-447935 eller mobilepay 17369 – skriv “keramikovn” + datoen ved betalingen.

Brug af værkstedet til en workshop/kursus du selv afholder.
Hvis du ønsker at booke værkstedet til afholdelse af workshops eller kurser, hvor du modtager betaling af deltagerne, skal du booke værkstedet og lave en skriftlig aftale med bestyrelsen, hvori pris og vilkår fremgår.

Ved afholdelse af egne kurser skal du selv sørge for materialer til kursisterne.

Dit ansvar I forbindelse med brug af værksted og keramikovn.
Har du gæster med er du selv tilstede hele tiden.
Når du forlader bygningen som den sidste, er du ansvarlig for, at alt er lukket, slukket og rengjort.

Hoveddøren til Galleriet skal være låst uden for åbningstiden, udgang til udendørsarealerne foregår gennem drivhuset, mens I er der – husk også at låse her.

Der må naturligvis ikke laves aktiviteter som indebærer sundhedsskade eller brandfare.
Værkstedet vil blive udstyret med kaffemaskine, elkedel, køleskab og mikroovn.

Efterlad alting som du selv gerne ville overtage det.

Galleriets kalender

Galleri Langager
Det gamle Mejeri
Ryet 13, Helnæs
5631 Ebberup

CVR: 39045656

gallerilangager@gmail.com

Kunst i Det gamle Mejeri