Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 27. februar 2020 klokken 19.00 
på adressen: Helnæs Byvej 63, 5631 Ebberup 
–    lokale i samme bygningskompleks som Arlas madskole.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt på mail til gallerilangager@gmail.dk og ved navn fremsendes overfor bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Det vil sige inden den 12. februar.

Endelig dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal ifølge vedtægterne mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af indkomne forslag: Vedtægtsændringer
5. Plan for det kommende års arrangementer og diskussion heraf.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af bilagskontrollører
10. Evt.

Vedtægterne finder du på hjemmesiden www.gallerilangager.dk under fanen ”Om os” og punktet ”Om foreningen”.
Denne indkaldelse vedlægges årsrapport indeholdende bestyrelsens beretning og opgjort regnskab for år 2019. På generalforsamlingen fremlægges dette revideret og underskrevet.

Glæd jer især til punkt 5, hvor vi har en masse spændende vi gerne vil drøfte med jer …

Af hensyn til hvor meget kaffe vi skal brygge og kage vi skal bage – og til lokalets størrelse, må du meget gerne besvare denne mail med et “jeg kommer”. 

Du finder indkaldelsen som PDF fil HER

Du finder årsrapporten som PDF fil HER

På vegne af bestyrelsen 
Merete G. Poulsen
Formand

Del dette indlæg

Del på facebook
Del på print
Del på email